2024
Sophia Sharp

Hacknite svoju pamäť pomocou techniky Pythagorasovej pamäte

Pamäť je naša schopnosť ukladať, uchovávať a vybavovať si informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Sila našej pamäti je základom nášho intelektu a našej inteligencie. Predstavte si, že by ste si spomenuli na 50% toho, čo ste sa dozvedeli, alebo by ste si mohli spomenúť na dvojnásobok mien alebo faktov, ktoré ste počuli. Zlepšením pamäte zvyšujete rýchlosť, akou ste schopní sa naučiť a uchovať si informácie. Budovanie pamäte je jednou z najdôležitejších a prehliadaných zložiek budovania vašej inteligencie. Kladiem na pamäť mimoriadne veľkú hodnotu. Z toho som vyvinul akýsi druh