81 najlepších otázok týkajúcich sa skupinového rozhovoru - odlíšte sa od ostatných.

skupinové rozhovory - úvod

cez: Depositphotos / baranqChlapci, pozrite sa na tieto otázky na skupinový rozhovor pretože nie každý pohovor, ktorý v práci vediete, bude individuálny.

Po všetkom, čím viac, tým lepšie , Efektívnejšie je využitie vášho času.Nábor a nábor s tými pravými otázky na pohovor sú v dnešnej dobe čoraz dôležitejšie, pretože nikto nemá rád konzervovanú odpoveď, ktorá sa opakuje znova a znova a je dostupná na celom internete.

14 najlepších otázok o skupinovom pohovore

Najlepšie otázky týkajúce sa skupinového rozhovoru

cez: Depositphotos / Wavebreakmedia

Možno budete chcieť nechať každého potenciálneho kandidáta, aby postupne odpovedal na tieto otázky. Všimnite si, ako a či si navzájom odpovedajú.Pozorujte ako hlboko počúvajú rozhovor skôr ako celok, než aby sa sústredili iba na svoju vlastnú odpoveď. Toto je dôležité vziať do úvahy, pretože tí, ktorí počúvajú s najväčšou úprimnosťou, budú vašimi najlepšími stávkami pre tím, ktorý funguje dobre.

Tu je 14 najlepších otázok na skupinový rozhovor:

1. Ako by vás opísali vaši kolegovia?

Sebapoznávajúci kandidát má dobrú predstavu o tom, ako ich vnímajú jeho rovesníci, a bude na väčšinu hrdý.2. Ako by ste sa opísali?

Hľadajte povedomie o akýchkoľvek rozdieloch medzi sebaponímaním a vzájomným vnímaním. Sčítavajú sa?

3. Prečo chcete túto prácu?

Sledujte, či ich reakcia starostlivo maskuje prežitkové a samoúčelné myslenie typu „za peniaze a to je skoro všetko“.

4. Ako pracujete v tíme?

Sledujte, či ich verbálna odpoveď presne zodpovedá tomu, čo pozorujete z ich konania a správania, keď navrhujete simulované tímové cvičenie medzi skupinou potenciálnych kandidátov prítomných na skupinovom pohovore.

5. Čo spôsobilo, že tento tím úspešne fungoval?

Zistite, či si kandidát uvedomuje nuansy spoločenského správania.otázky na skupinový pohovor - Čo všetko urobilo tento tím úspešným

cez: Unsplash / tvorcovia kampaní

6. Koho by ste si najali zo svojej skupiny? Prečo?

Uvidíte, ako veľkoryso a obetavo sú ochotní propagovať a hovoriť so svojimi rovesníkmi. Tip: Tí, ktorí to robia najobetavejšie bez toho, aby sa vzdali svojej vlastnej hodnoty, budú pre tím, ktorý dávate dohromady, tou najlepšou voľbou kvality.

7. Aký bol tvoj osobný príspevok k výkonu tímu?

Chvália sa? Sú ponorení do prehnanej pokory? Hľadajte kandidátov, ktorí nie sú arogantní, napriek tomu poznajú svoju hodnotu.

8. Ako ste sa vyrovnali so stresom vyvolaným splnením výziev?

Kandidáti s úplnými súbormi nástrojov, pokiaľ ide o zvládanie stresu a iných mentálno-emocionálnych výziev, sú najodolnejšou a najlepšou investíciou zo všetkých.

9. Čo vás zaujímalo v našej spoločnosti?

Zistite, aký rozsiahly výskum robili predtým, ako sa objavili. Zistite, ako dobre je ich vlastný životný štýl v súlade s poslaním spoločnosti.

10. Ako efektívne komunikujete v práci?

Nikto nepotrebuje pasívneho agresívneho zamestnanca, ktorý nevie jasne a sebavedome formulovať svoje potreby a priania. Uistite sa, že ste týchto ľudí vyradili z chodu čo najskôr.

otázky na skupinový pohovor-Ako-komunikujete-efektívne-v práci

cez: Unsplash / Brooke Cagle

11. Aké sú vaše ciele a ako zapadá táto spoločnosť a práca do týchto cieľov?

Ak je táto otázka prázdna, zisťuje sa, do akej miery je kandidát osobne presvedčený, že je v súlade so spoločnosťou.

12. Prečo si si vybral túto kariéru?

Bolo to len niečo robiť? Boli donútení, aby boli do toho sociálne prinútení? Ako dobre si naskrutkovali svoju vlastnú hlavu, keď urobili túto rozhodujúcu voľbu vo svojom živote? Aká autentická bola táto voľba?

13. Čo je tvojou najväčšou silou?

Zistite, kde si kandidáti najviac veria.

14. Čo je tvojou najväčšou slabosťou?

Môžu títo kandidáti presne a čestne uznať svoje slabosti a zároveň vidieť silu aj v ich slabostiach? Napríklad intenzívna pozornosť venovaná detailom môže byť slabosťou aj silou v rôznych časoch a v rôznych situáciách. Cítite, či kandidát pozná jemnú hranicu medzi nimi.

6 otázok týkajúcich sa osobného skupinového rozhovoru

Otázky týkajúce sa osobného skupinového rozhovoru

cez: Mestá Pexels / Rebrand

V dnešnej dobe sa pracovný a osobný život často prekrývajú. Je v poriadku, že sa na svojich pracovných pohovoroch budete trochu osobný.

Keď ako manažér a náborový pracovník vytvoríte prostredie, kde sa všetci kandidáti cítia najuznávanejší a uvoľnene, pomocou týchto služieb získate maximum zo seba. otázky týkajúce sa osobného pohovoru.

Tu je 6 otázok týkajúcich sa osobného skupinového pohovoru:

15. Čo ponúkate spoločnosti?

Aký je darček, ktorý rozvíjajú po celom svete? Čo dúfajú, že vytvoria? Ako chcú slúžiť?

16. Môžete nám povedať o časoch, keď ste na dokončení projektu spolupracovali s iným oddelením?

Jemné chápanie spolupráce - rozdávania a odoberania medzi dvoma energiami - odhalí, do akej hĺbky sú ochotní ísť.

17. Povedz mi o svojom predchádzajúcom zamestnaní

To, či sú kandidáti schopní diplomaticky a spravodlivo opísať negatívnu predchádzajúcu situáciu v zamestnaní ako výzvu, ktorá ich posilnila a niečo ich naučila, namiesto toho, aby sa na to sťažovali alebo obviňovali, vám veľa prezradí o ich charaktere.

18. Akú najhoršiu chybu si urobil na svojej predchádzajúcej pozícii? Ako ste to sprostredkovali?

Sú si vedomí seba samého a sú schopní prevziať osobnú zodpovednosť za sebakorekciu?

19. Popíšte čas, keď ste pracovali na tímovom projekte a v skupine došlo ku konfliktu. Ako ste riešili situáciu?

Starostlivý, súcitný, diplomatických kandidátov ktorí môžu počas konfliktu využiť svoje ego, sú vzácni, vzácni a treba ich vyhľadávať.

otázky na skupinový rozhovor-Popíšte-kedy-ste-pracovali-na-tímovom projekte, -a-tu-bol-konflikt-v-skupine.-Ako-ste-vy- kľučka-the-situácia

cez: Unsplash / You X Ventures

20. Popíšte situáciu, v ktorej ste ovplyvňovali alebo motivovali ľudí

Hľadajte kandidátov, ktorí sú schopní skutočne pochopiť, že aj jemná energia môže pozitívne ovplyvniť ľudí. Vplyv a motivácia sa dejú aj v zákulisí. Nielen v zrejmých a priamych konaniach.

14 Hypotetické otázky týkajúce sa skupinových rozhovorov

Budete potrebovať hypotetické otázky zistiť, či kandidáti môžu myslieť na svoje nohy v akýchkoľvek budúcich situáciách týkajúcich sa zamestnania. Dajte si pozor na tie vzácne drahokamy, ktoré dokážu vytiahnuť úplne nový pohľad na typickú situáciu.

Tu je 14 hypotetických otázok týkajúcich sa skupinových rozhovorov:

21. Čo by ste robili, keby ste videli, ako spolupracovník kradne vec z obchodu?

Jedná sa o priamu konfrontáciu alebo nepriame odovzdanie informácií vedúcemu. Vlastne oboje. Dostávajú dôkazy?

22. Uveďte príklad obdobia, keď ste museli vysvetľovať zložitú otázku niekomu, kto túto tému nepoznal.

Ako to rozoberajú?

23. Popíšte situáciu, keď potrebujete spoluprácu s náročným kolegom.

Ako stanovujú hranice, zatiaľ čo sú spravodlivé a neodsudzujú ich?

otázky na skupinový rozhovor - popíšte situáciu, v ktorej potrebujete spolupracovať s ťažko zvládnuteľným kolegom.

cez: Pexels / Andrea Piacquadio

24. Popíšte situáciu, keď potrebujete pracovať s ťažkým manažérom alebo zložitým zákazníkom.

Pozri vyššie plus všetky úpravy, ktoré vykonajú v súvislosti s rozdielom v polohe.

25. Popíšte každú zložitú situáciu v práci a ako ste ju vyriešili.

Koľko sú ochotní prezradiť o svojich výzvach?

26. Popíšte situáciu, keď potrebujete presvedčiť ostatných, aby zmenili svoje rozhodnutie.

Ako sú na tom, aby povzbudzovali a motivovali ľudí a zároveň hmatateľne podporovali ich argumenty?

27. Popíšte prípad, keď ste boli kritizovaný?

Dokázali kandidáti považovať kritiku za konštruktívnu alebo si vybrali príklad, aby mohli obviňovať alebo vyčítať? Ako integrovali konštruktívnu kritiku?

28. Popíšte situáciu, keď ste pracovali v prísnom termíne?

Aký je ich časový manažment, v skutočnosti?

otázky na skupinový rozhovor - Popíšte situáciu, kde ste pracovali, pod prísnym termínom?

cez: Unsplash / Tim Gouw

29. Popíšte situáciu, keď potrebujete iniciatívu?

Aké kroky na prevzatie iniciatívy sú si kandidáti vedomí a schopní uskutočniť?

30. Popíš situáciu, keď si pracoval s novým tímom?

To hovorí, ako postupujú pri vytváraní nových vzťahov so spolupracovníkmi.

31. Popíšte situáciu, keď sa váš tím musel presťahovať do druhej budovy, ale mal veľa nových úloh.

Ako ovplyvnila zmena prostredia produktivitu?

32. Popíšte situáciu, keď ste vedúcim tímu a všetci vo vašom tíme vás nepočúvajú.

Ako vníma kandidát, že je počúvaný? Boli si vedomí osobných alebo environmentálnych problémov, ktoré bránili pozornosti členov ich tímu? Ako vykonali úpravy pre lepšiu komunikáciu?

33. Povedz mi o čase, keď si v práci dosiahol veľký cieľ.

Boli tam odmeny a oslavy? Oba sú také dôležité pre morálku spoločnosti a motiváciu snažiť sa ďalej!

otázky na skupinový rozhovor - povedz mi-o-čase-dosiahol-si-veľký-cieľ-v-práci.

cez: Unsplash / Diggity Marketing

34. Popíšte situáciu, keď ste neboli spokojní so svojou prácou.

Niekedy prerastieme naše staré situácie. Niekedy sa musíme vyrovnať, aby sme zistili, aké sú naše skutočné štandardy.

13 Zaujímavé otázky týkajúce sa skupinových rozhovorov

Udržujte veci svieže a fantastické s ešte viac zaujímavé otázky z rozhovoru ,

Tu je 13 zaujímavých otázok týkajúcich sa skupinových rozhovorov:

35. Prečo bol tvoj tím úspešný?

Odpovede uchádzača vám povedia všetko o tom, čo skutočne vedia o tom, čo robí úspech. Toto je miesto, kde by ste mohli získať najúchvatnejšiu predstaviteľnú odpoveď, ako si môžete predstaviť, alebo niečo skutočne nudné, klišé a konzervované. Táto otázka rýchlo vyradí kandidátov.

36. Čo by ste chceli dosiahnuť za prvých 30 dní / 60 dní / 90 dní v zamestnaní?

Zaujmú zadné sedadlo alebo predné sedadlo? Nepredpokladajte, že osoba, ktorá sedí na zadnom sedadle, je lenivá alebo menej motivovaná. Môžu byť jedným z najopatrnejších a najpozornejších poslucháčov a prijímateľov informácií, ktorí nakoniec poskočia najviac, pretože ich základ je silný.

37. Čo ťa inšpiruje?

Je to hľadanie psychické, fyzické, emočné alebo duchovné? Je to spojené s obeťou?

otázky na skupinový rozhovor - čo vás inšpiruje?

cez: Pexels / Dalila Dalprat

38. Aké sú tvoje výpočtové schopnosti?

Počítačová a internetová gramotnosť je základnou požiadavkou.

39. Ako by ste sa cítili pri častom cestovaní?

Aké prispôsobivé sú pre nové prostredie?

40. Ako by ste sa cítili pri presťahovaní?

Flexibilita ďalšej úrovne niekedy funguje skvele pre obe strany.

41. Čo sa ti na práci v tomto priemysle páči najviac a najmenej?

Posúďte ich priemyselné povedomie a to, čo považujú za klady a zápory.

42. Aké sú vaše skúsenosti s vedením?

To v konečnom dôsledku znamená ich schopnosť pomáhať ostatným realizovať ich potenciál.

otázky na skupinový pohovor - Čo sú to skúsenosti z vášho vodcovstva?

cez: Pexels / Pixabay

43. Ako by ste niekoho vyhodili?

Je to delikátny postup, ktorý by sa mal zvládnuť na hodine.

44. Čo vás motivuje?

To sa môže líšiť od cieľov. Motivácie majú často formu komunikácie a povzbudenia od ostatných.

45. Ako môžu vaše zručnosti a skúsenosti podporiť poslanie našej spoločnosti?

Ako zapadá ich dielik do celku?

46. ​​Ako si myslíte, že by vás opísala vaša rodina a priatelia?

Toto je ďalšie skúmanie základov a identity.

47. Ako jednate s rôznymi osobnosťami na pracovisku?

Prijíma kandidát, aká dôležitá je rôznorodosť názorov, alebo sa jej bojí a vyhýba sa konfrontácii?

otázky na skupinový pohovor - Ako sa vysporiadate s rôznymi osobnosťami na pracovisku

cez: Pexels / mentatdgt

12 otázok týkajúcich sa skupinových rozhovorov

Všetci cítime svoje najlepšie ja, keď cítime autentické spojenie. Chceme dať viac, keď máme pocit, že nás vidia vo veľkých ohľadoch. Pestovanie takého pozitívneho pracovného prostredia začína u niektorých zábavné otázky ,

Tu je 12 otázok týkajúcich sa skupinových rozhovorov:

48. Čo nám môžete ponúknuť, ak to nedokáže niekto iný?

Pýtate sa, čo je ich také vnútorné, že sa to nedá napodobniť.

49. Ak by ste mohli niečo dať poslednému človeku, ktorého ste stretli, čo by to bolo?

Extra body pre kandidátov, ktorí myslia na niečo, čo môže daná osoba znásobiť pre dlhodobú výživu.

50. Aká najvtipnejšia vec, ktorá sa ti v poslednej dobe stala?

To by mohlo niektorých ľudí prázdnych a iných zasvietiť, pretože majú na výber 10 príbehov.

51. Čím chceš byť, keď budeš veľký?

Rovnako ako v prípade, nikto z nás nie je v skutočnosti dospelý, bez ohľadu na to, koľko máme fyzických rokov.

otázky na skupinový pohovor - Čo chcete, keď budete dospelí?

cez: Depositphotos / Rawpixel

52. Ako by ste ohodnotili svoju pamäť?

Fotografický alebo Alzheimerova choroba a slabnúce viac každý deň?

53. Na čom pracujete vo voľnom čase?

Všimnite si, že „pracujte smerom“ ako v predchádzajúcom, urobte pokrok v.

54. Čím ste známy?

A medzi kým?

55. Ako by ste niekoho presvedčili, aby urobil niečo, čo nechcel?

Stojí za to niečo urobiť? Podvádzať ich alebo ich motivovať vážnym spôsobom?

56. Aká bola posledná vec, ktorú si vygooglil?

Pretože náš histórie vyhľadávania google nie sú vôbec trápne.

otázky na skupinový rozhovor - Čo-to-to-posledné-vy-vygooglené?

cez: Pexels / Caio Resende

57. Ako by ste predali zmrzlinu v Antarktíde?

To by mohlo znamenať súčasný predaj tepla.

58. Ako by ste otestovali výťah?

Je to vážna otázka.

59. Je to niečo, čomu veríte, že s vami takmer nikto nesúhlasí?

To odhalí ich vnútornú pravdu rýchlejšie ako všetky ostatné otázky.

7 najlepších otázok na skupinové rozhovory o ľadoborcoch

Rovnako ako otázky zo skupinového rozhovoru pre zábavu, otázky na rozbitie ľadu sú vždy dôležité dať každému šancu byť najlepším ja a dať im vedieť, že sú vítaní, či už sú vybraní na prenájom alebo nie.

Tu je 7 otázok týkajúcich sa skupinových rozhovorov o ľadoborcoch:

60. Akú superveľmoc by ste najradšej mali?

Nechajte ich pobaviť superveľmocou, o ktorej málokto počul.

otázky na skupinový rozhovor - Akú superveľmoc by ste mali najradšej?

cez: Unsplash / Miguel Bruna

61. Keby o vás niekto napísal biografiu, aký by bol podľa vás názov?

Pár slov na zhrnutie ich života.

62. Keby ste boli šalát, aký dresing by ste si dali?

Sú sladké alebo plné octu a ťažko sa prehĺtajú vo veľkých množstvách?

63. Do ktorej krajiny by ste investovali? Prečo?

Ako sú na tom ich geografické znalosti?

64. Ak si boh, čo by si urobil svetu?

Toto je variácia otázky superhrdinov.

65. S akou fiktívnou postavou sa stotožňujete najviac? Prečo práve oni?

Ako to robia extrahovať kritické myšlienky z beletrie?

otázky na skupinový rozhovor - S akou fiktívnou postavou sa stotožňujete najviac? -prečo?

cez: Pexels / Dids

66. Aká by bola vaša vysnívaná spoločnosť?

Pre manažéra môže byť také ťažké vybrať si z niekoľkých vysoko kvalifikovaných, skutočne nedočkavých kandidátov a pre každého je dôležité vedieť, že je to len preto, že pre každého existuje správne miesto, či už vo vašej spoločnosti, alebo inde u konkurencie.

5 jedinečných otázok o skupinovom rozhovore

Vyberte si niektoré jedinečné otázky z rozhovoru za transformačnú skúsenosť.

Tu je 5 jedinečných otázok pri skupinovom pohovore:

67. Myslíte si, že je dôležitejšie pracovať rýchlo alebo mať prácu správne?

Buďme k tejto úprimní. Kandidát musí medzi nimi dosiahnuť skutočnú rovnováhu. Nie je nikto ani jeden. Táto otázka je testom, či o tom vedia alebo nie.

68. Kto sú vaše vzory a mentori?

Kto chceli byť, keď boli dieťa?

69. Ak by ste mali viac projektov a obmedzený čas, ako by ste postupovali pri spravovaní svojich priorít?

Ako padajú žetóny a ukladajú sa na seba?

otázky na skupinový pohovor-Ak-ste-mali-viac-projektov-a-na-obmedzený čas, -ak-ako-by ste-pôjdete-o-správe-svojich-priorít_ 1 (1)

cez: Tím Unsplash / Icons8

70. Prečo sú šachty okrúhle?

S týmto ho zahoďte za slučku. Prečo je Zem plochá?

71. Dostali ste slona. Nie je na predaj ani ako darček. Čo by ste robili so slonom?

Možno jedinou voľbou je vychovávať slona ako svoj vlastný.

4 čudné otázky týkajúce sa skupinových rozhovorov

Uistite sa, že ich máte zopár divné otázky z pohovoru vyhrňte si rukávy, keď vyhodili z hlavy všetky vaše vážne otázky z pohovoru.

Tu sú 4 divné otázky týkajúce sa skupinových rozhovorov:

72. Ak získate prácu, čo dúfate, že dosiahnete v prvom týždni, mesiaci a roku?

Aká je ich úroveň pohodlia pri stanovovaní cieľov?

73. Aké sú vaše obľúbené webové stránky, knihy alebo iné zdroje z oblasti priemyslu?

Zistite, ako ich uchádzač spája s ich kreatívnym procesom.

otázky na skupinový rozhovor -Čo sú vaše obľúbené priemyselné weby, knihy alebo iné zdroje_

cez: Pexels / Burst

74. Kde veríte, že naše odvetvie / profesia bude o 5 alebo 10 rokov?

Vidieť ako optimistický alebo pesimistický sú o budúcnosti.

75. Keby ste boli našim výkonným riaditeľom, čo by ste ako prvý urobili?

Toto hovorí o ich základných systémoch viery.

6 vtipných otázok o skupinovom rozhovore

Nezabudnite, že s niektorými sa od každého dostanete pár smiechov vtipné otázky z rozhovoru.

Tu je 6 zábavných otázok na skupinový rozhovor:

76. Čo by ste robili, keby ste mali osobný problém s niekým iným vo vašom tíme?

Potrebujete kandidátov, ktorí sú dostatočne silní, aby každý malý konflikt nebrali ako osobný útok, ale skôr ako príležitosť lepšie si navzájom porozumieť a zblížiť sa ako členovia tímu.

77. Čo robíte, keď čelíte neznámemu problému?

Aký druh výskumné zručnosti majú?

otázky na skupinový rozhovor -Čo robíte, keď čelíte neznámemu problému?

cez: Unsplash / bruce mars

78. Aký bol tvoj najväčší úspech?

Ako to robia poznať ich silné stránky ?

79. Ako by ste opísali svoju ideálnu prácu?

Sú ich sny typické alebo revolučné?

80. Ako by vás opísal váš najhorší nepriateľ?

Našimi najhoršími nepriateľmi sú naši najväčší učitelia a naopak. Budú mať ich nepriatelia ešte dobré veci povedať o milosti, ktorú majú so sebou?

81. Uveďte príklad času, keď ste nestihli dodržať termín

Ako k tomu viedla komunikácia?

otázky na skupinový rozhovor - dajte mi príklad času, kedy sa vám nepodarilo splniť termín

cez: Pexels / Nathan Cowley

Viac otázok

Tým sa vyšetrovania nezastavia. Sú jednoducho súčasťou plného a prepojeného života.

  1. Zistite, čo povedať s našimi témy rozhovoru.
  2. Udržujte svojich priateľov v strehu náhodné otázky.
  3. Život nikdy nestratí svoj lesk hlboko filozofické otázky.
  4. Spoznajte s nimi svoju zamilovanosť otázky položiť dievčaťu.
  5. Posilnite s nimi svoje priateľstvo otázky spýtať sa chlapa.

Ako si vybrať najlepšie otázky týkajúce sa skupinového rozhovoru

Nie každá otázka je pre každú chvíľu. Múdro si vyberte, ako sa vzťahy vyvíjajú.

Tu je postup, ako zvoliť najlepšie otázky týkajúce sa skupinových rozhovorov:

1. Choďte na odrodu

Vyvážte vážne otázky s vtipnými a ťažké otázky s ľahkými.

2. Pamätajte, že sme v tom všetci spolu

Rozhovorové otázky nie sú určené na zastrašovanie. Majú zabezpečiť, aby každý skončil v pozícii, v ktorej by bol najšťastnejší a najlepšie plnil.

3. Podporujte autenticitu a prieskum

Povzbudzovať-autenticita-and-prieskum

cez: Štúdio Pexels / Canva

Pýtajte sa na otázky, ktoré vaši kandidáti nikdy predtým nepočuli, aby v snahe poskytnúť stručnú odpoveď našli nové a vzrušujúce postrehy o sebe.

Na záver

Ako náborový manažér máte dar každý deň vytvárať vynikajúce kontakty s ľuďmi a pomáhať im lepšie si uvedomovať ich silné a slabé stránky tým, že ich formulujú.

Najlepší otázky klásť stimulujú nielen myseľ, ale dotýkajú sa srdca. Vytvárajú základy pre úprimnosť, starostlivé zváženie, zložité sebauvedomenie, artikuláciu na vysokej úrovni a nevýslovnú sebareflexiu minulých skúseností.

Opýtaním sa na právo otázky na skupinový rozhovor, budete môcť vymaniť mimoriadne zápasy z mora priemerných vtipov.